De naam van ons bedrijf is ontstaan vanuit de in 1957 ontstane vrijwillige ruilverkaveling.
Het perceel waar nu ons bedrijf gevestigd is bestond voor die tijd nog uit bos. Het bos is voor het grootste gedeelte ontgonnen en bestaat nu uit 32 hectare cultuurgrond. Vandaar de naam "De Ontginning"
.

In november 1961 is ons bedrijf op deze plek gevestigd. We hadden fokvarkens, melkkoeien, meststieren en paarden. Het bedrijf werd destijds gerund door 'Herman Diepman'.
Het bedrijf werd in 1971 overgenomen door de oudste zoon 'Johan Diepman'.
In januari 2003 bleek er geen opvolger te zijn voor het toenmalige melkveebedrijf. De melkkoeien werden verkocht en het bedrijf is omgebouwd tot een paardenbedrijf waar we de mogelijkheden hebben om ca. 130 paarden te huisvesten.
Sinds 2004 zit de jongste zoon 'Stefan Diepman' bij in de V.O.F. en wordt het bedrijf gerund door vader en zoon.

Copyright © 2012 Stal De Ontginning. All rechten gereserveerd